Zprávičky MŠ – říjen

přidáno: 10. 11. 2019

ZPRÁVIČKY Z MŠ ŘÍJEN 2019

Dětem se říjen ve školce opravdu vydařil. Krásné teplé počasí přálo vycházkám obcí i na fotbalové hřiště v Babicích, kde si na sluníčku děti zahrály spoustu her.

4.10. Ovocný den J, ve kterém si děti s chutí připravily vlastními silami salát.

Ve středu 9.10. pršelo jen se lilo, a proto jsme nepřízně počasí využili k PEČENÍ. Z listového těsta a jablíček, které si děti donesly, jsme si společně upekli 5 nohavic domácího štrůdlu J

 Naši školku přijel ve čtvrtek 10.10. navštívit KLAUN Dan Taraba, který děti rozveselil písničkami s doprovodem hry na kytaru a zvířátky z balónků.

Drakiáda se konalana fotbalovém hřišti v pátek 25.10. před podzimními prázdninami.

Na sobotním vystoupení, které proběhlo v obecním sále večer 26.10., děti rodičům, prarodičům a všem hostům večera zatančily Šampióna Dády Patrasové a zacvičily žabičkovou říkanku.

Poslední den v říjnu (31.10.)  třídou naší školky prosvištěl Halloweenský karneval s DJ Béďou ze Šternberka. Na strašidelné kostýmy čekal bohatý program:

 • Módní přehlídka masek
 • Soutěže v maskách
 • Průvod masek po MŠ a zkouška odvahy
 • Pohoštění
 • Strašidelná diskotéka

 Plánované akce na měsíc listopad:

Vzdělávací program s mluvícími papoušky 12.11.2019 a „Podzimní Slavíček“

Zprávičky MŠ – září

přidáno: 21. 10. 2019

Mateřská škola v Babicích zahájila školní rok 2019/2020 v pondělí 2. září za účasti ředitelky mateřské a základní školy Mgr. Petry Váňové a starostky obce Dany Haasové.

 

Mateřská škola má zapsáno celkem 19 dětí. V tomto školním roce bude místo vedoucí učitelky zastávat Zuzana Neoralová a učitelky Lenka Čtvrtlíková. Paní školnicí nadále zůstává Milada Valůšková. Všem novým, ale i stávajícím dětem a především nové paní učitelce přejeme, aby se jim v naší mateřské škole líbilo.

 

V září proběhl ve školce animační program „Skotančení s Verčou“ – pohádka o Laurince.

Na říjen plánujeme Drakiádu, dlabání dýní, halloweenský karneval a jablíčkový den J

Zprávičky MŠ – červen

přidáno: 23. 6. 2019

Měsíc červen probíhal v mateřské škole ve znamení blížících se letních prázdnin. Pracovali jsme dle témat ,,Doprava“, ,,Řeky a moře“, ,,Ahoj léto“, ,,Hurá na prázdniny“. Děti se zúčastnily Veletrhu vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, výletu do ekologického centra ve Sluňákově, výletu do ZOO sv. Kopeček u Olomouce a výletu na Macochu. Proběhla Zahradní slavnost – pasování předškoláků, dětem přejeme mnoho úspěchů v základní škole. Všem dětem přejeme krásné prázdniny!

 

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN OD 8. 7. DO 23. 8. 2019 BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA.

Zprávičky MŠ – květen

přidáno: 2. 6. 2019

Měsíc květen probíhal v mateřské škole ve znamení nadcházejícího svátku maminek – Dne matek. Děti pilně nacvičovaly lidové tanečky, básničky a písničky, vyráběly dárečky a přáníčka pro maminkyI když bylo nacvičování pro děti náročné, vše zvládly a předvedly maminkám, jak jsou velmi šikovné. Děti se také zúčastnily víkendového klání mateřských škol ,,Gustavova Lužice“, kde se umístily na čtvrtém místě a obdržely nádherné a výborné perníkové medaile. Karnevalový den proběhl za účasti balónkového klauna, který měl pro děti nachystaný úžasný program. Děti v krásných maskách zpívaly, tančily, hrály hry, měly i módní přehlídku a domů si odnesly balónková zvířátka. K oslavám dětského dne byla pro děti nachystána „Cesta za pokladem“. Děti plnily úkoly a podnikly dobrodružnou výpravu na jejímž konci na ně čekala sladká odměna.

 

Plánované akce na měsíc červen:

 • 7. 6. – Veletrh vědy – Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 12. 6. – Sluňákov – Dobrodružství užovky Žofky
 • 18. 6. – Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky
 • 20. 6. – výlet na Macochu – pojedou předškoláci
 • 21. 6. – výlet na sv. Kopeček

Zprávičky MŠ – duben

přidáno: 1. 5. 2019

Měsíc duben nadále probíhal ve znamení jara, pracovali jsme dle témat: ,,U babičky na dvoře“, ,,Zvířátka a jejich mláďátka“, ,,Hody, hody, doprovody“, ,,Den země“. Děti si hrály na zahradníky a sázely cibulky květin, semena řeřichy, hrášku, fazole a pozorovaly jejich růst. Společně jsme pozorovali přípravy probíhající na místních polích. Dále jsme navštívili dvoreček se zvířátky a jejich mláďátky. Děti velice bavila příprava na velikonoční pondělí. Barvily a zdobily vajíčka, pekly velikonoční ozdůbky a sely obilí. Malovaly kuřátka a zajíčky a lepily beránka. V následujícím týdnu jsme si povídali o naší krásné planetě Zemi. Děti třídily odpad a uklízely školní zahrádku.

V tomto měsíci se děti zúčastnily krásného vystoupení v rámci výuky hudební výchovy „Když zahraje harfa, pila a vozembouch”. Vystoupení mělo u dětí obrovský úspěch. Děti se s chutí zapojily. Zpívaly, tančily a vyzkoušely si různé hudební nástroje.

Dále ve školce proběhlo focení dětí.

Na konci měsíce jsme navštívili divadlo Šantovka v Olomouci. Kdy jsme shlédli představení „Pohádka z pařezové chaloupky“.

 

Plánované akce na měsíc květen:

 • 10. 5. – Vystoupení dětí ke Dni matek
 • 11. 5. – Gustavova Lužice – sportovní klání mateřských škol
 • 15. 5. – Zápis dětí do MŠ
 • 20. 5. –   Dan Taraba „Balónkový klaun“

 

Zprávičky MŠ – březen

přidáno: 31. 3. 2019

Měsíc březen probíhal v mateřské škole ve znamení vítání jara a blížícího se zápisu do školy našich předškoláků. Pracovali jsme dle témat ,,Kniha a já“. Děti navštívily knihovnu v ZŠ Babice. Dalším tématem bylo “Jaro budí kytičky“ a ,,Jdeme k zápisu“.

Děti pozorovaly měnící se okolní přírodu, kvetoucí jarní květiny, ptáky přilétající z teplých krajin. Ve školce jsme prováděli pokusy s nakličováním semínek, mungo fazolí, řeřichy nebo také s obilím. Děti se učily poznávat první jarní kytičky.

V mateřské škole jsme s dětmi vyrobili Moranu, kterou jsme společně s dětmi ze základní školy za doprovodu jarních básniček a písniček upálili v poli na Egrově. Vyhnali jsme zimu a přivolali jaro!

Dále jsme navštívili MKZ Šternberk, kde děti shlédly krásný cestopisný film manželů Motani.

 

Plánované akce na měsíc duben:

 • fotografování dětí ke dni matek dne 4. 4. 2019,
 • hudební výchova pro předškoláky „Když zahraje harfa, pila i vozembouch dne 5. 4. 2019,
 • výlet do Domašova u Šternberka do zemědělského družstva ZEVYR – prohlídka zemědělských strojů, zvířat a přednáška o mléčných produktech,
 • divadlo Šantovka v Olomouci – Pohádka z pařezové chaloupky dne 29. 4. 2019.

 

Zprávičky MŠ – únor

přidáno: 3. 3. 2019

Měsíc únor probíhal v mateřské škole nadále ve znamení zimy. Pracovali jsme dle témat ,,Ve zdravém těle, ,zdravý duch“, ,,Jaké je moje povolání?“, ,,Moje tělo“, ,,Masopust“. Děti si osvojily nové vědomosti a dovednosti, učily se poznávat rozdíly mezi tím, co je našemu zdraví prospěšné a co není. Získaly a upevnily si poznatky o svém těle, poznávaly různá řemesla a povolání. Děti se seznámily s tradicemi a zvyky Masopustu. V MŠ proběhl Masopustní rej, kdy děti vyráběly masky. Děti si užily dopoledne plné her, soutěží a tance.

V únoru měly děti pololetní prázdniny. Po prázdninách je čekal poslední plavecký výcvik v Uničově, kde děti dostaly Mokré vysvědčení.

ZŠ a MŠ pořádala školní ples. Děkujeme rodičům za pomoc při organizaci plesu.

Dále byla ukončena sbírka pro neziskovou organizace Neposedné tlapky, z.s.. Vybralo se opravdu mnoho potřebných věcí pro psy a kočičky z tohoto útulku. Všechny věci budou v nejbližší době odvezeny zvířátkům do Frýdku Místku. Velké poděkování patří dětem, rodičům, ale i ostatním pracovníkům ZŠ a MŠ, kteří se zapojili.

 

Plánované akce na měsíc březen:

 • MKZ Šternberk –Motani.
 • Návštěva knihovny.
 • Vynášení Morany.

Zprávičky MŠ – leden

přidáno: 3. 2. 2019

Měsíc leden probíhal v mateřské škole ve znamení zimy, pracovali jsme dle témat – ,,Tři Králové přicházejí“, ,, Čarovná zima“ , ,, Můj nemocný kamarád“, ,, Sporty v zimě“, „Staráme se o zvířátka v zimě“.

Počasí nám přálo a sněhu napadlo dost, děti si pořádně zaskotačily. Pozorovali jsme zimní přírodu a také prováděli pokusy se sněhem a vodou. V prvním týdnu si děti hrály na Tři Krále, vyráběly si kostýmy a korunky a zpívaly tematické písničky. V druhém týdnu děti vyráběly „Paní Zimu“, tvořily „Čarovný vločkový strom“ a užívaly bohaté sněhové nadílky. V dalším týdnu jsme si povídali, co se s námi děje, když jsme nemocní. S paní učitelkou děti vybíraly zdravé a nezdravé potraviny a také si zahrály na „Nemocnici“. Školka byla plná doktorů a sestřiček, ale také i pacientů.

MŠ Babice se zapojila do projektu „Dítě a Pes“, který zaštiťuje spolek Neposedné Tlapky, z.s. Cílem projektu je naučit děti lásce ke zvířatům a naučit je, jak mohou pomáhat zvířátkům v útulcích. Vychovávat děti k zodpovědnosti a úctě ke všemu živému. Ukázat dětem, že i malá pomoc má smysl.

Pokračoval plavecký výcvik předškoláků na bazéně v Uničově.

Konaly se třídní schůzky, společné pro mateřskou i základní školu, které byly zaměřeny jak na dění v mateřské a základní škole, tak na přípravu a organizaci školního plesu.

 

Plánované akce na měsíc únor:

Pokračování v projektu „Dítě a pes“

– sbírka pro spolek Neposedné Tlapky, z.s. (sbírka starých dek, povlečení a ručníků, čistících prostředků, starých náhubků, vodítek apod.

 • Spolupráce MŠ Babice se spolkem Neposedné Tlapky, z.s.
 • Pomáháme týraným a odpuštěným zvířatům

21.2. Karneval dětí v MŠ

27.2. Dan Taraba „Balónkový klaun“ v MŠ

Hodiny

Dnes je čtvrtek 1. ledna 1970

Vyučovací hodiny

1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30

Konzultační hodiny výchovného poradce

Pátek 10:55 až 11:40 hodin
(nebo lze domluvit individuální konzultace na tel. č. 737424667)

Zřizovatel školy

Interaktivní mapka

Interaktivni mapka 1. N.P. 1. N.P. podkorví

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Babice
příspěvková organizace
Babice 40, 785 01 Šternberk
ZŠ: 585 014 864
ZŠ: 734 174 547
MŠ: 734 174 548
ZŠ a MŠ: reditel@skolababice.cz

Schránka důvěry

Emailová adresa schránky důvěry
poradce@skolababice.cz

Váš email (pokud chcete odpověď)

Vaše zpráva

Odběr novinek

| Sitemap | Poštovní schránka ZŠ Babice | Google+ | Tisk | | Copyright © 2017 ZŠ Babice