Zprávičky ZŠ – říjen

přidáno: 10. 11. 2019

1.10.2019 Centrum ekologických aktivit Sluňákov.

Žáci 1., 2. a 3. třídy vyrazili společně s žáky ze ZŠ Žerotín do Sluňákova na zajímavou přednášku o členovcích.  

Odpoledne pak proběhly volby do školské rady.

4.10. 2019 Drakiáda, jíž se zúčastnili žáci všech tříd, se konala na fotbalovém hřišti v Babicích. Počasí nám přálo, někteří draci stávkovaly a jiní předvedli opravdu nádherný let.

8.10.2019 Dopravní školení v DDM ve Šternberku.

Žáci  čtvrtého a pátého ročníku navštívili DDM Šternberk. Zde absolvovali dopravní školení a všichni jej úspěšně završili testy. Praktická část proběhne na jaře.

24.10.2019 Návštěva Městské knihovny ve Šternberku.

Děti všech pěti ročníků navštívily šternberskou knihovnu. Beseda byla zaměřena na téma zvířátka v četbě pro děti a mládež.

26.10.2019 Vystoupení dětí ZŠ a MŠ na Společenském večeru Obce Babice.

Obec Babice připravila pro své občany, jež si konečně užívají důchodové aktivity, společenský večer a naši žáčci MŠ a ZŠ zpestřili zábavu různými básničkami a písničkami.

Zprávičky ZŠ – září

přidáno: 21. 10. 2019

Školní rok na Základní škole v Babicích byl letos zahájen v pondělí 2. září. Nejprve školu po prázdninách „odemkly“ svým pásmem básniček žákyně 2., 3. a 4. třídy, poté následovalo vítání našich dvou nových prvňáčků a také několik úvodních slov paní starostky Dany Haasové i (staro)nové paní ředitelky Mgr. Petry Váňová.

Letošní školní rok je také prvním rokem na naší ZŠ pro nové členy pedagogického sboru, kterými jsou Mgr. Klaudie Urbanová, Mgr. Denisa Pertlíková a Jiří Zakopal.

Celkem bude naši školu navštěvovat v tomto roce 14 žáků.

Všem školákům i pedagogům a přejeme mnoho školních úspěchů i hezkých zážitků.

Třídní učitelkou 1., 2. a 3. ročníku zůstává stejně jako v minulém školním roce Mgr. Alena Pitnerová, třídní učitelkou 4. a 5. ročníku bude pro tento školní rok Mgr. Klaudie Urbanová, ve školní družině se bude o děti starat Mgr. Denisa Pertlíková a pan Jiří Zakopal je našim novým asistentem pedagoga. Školnicí nadále zůstává paní Taťjána Vaňáková.

Zprávičky ZŠ – květen

přidáno: 2. 6. 2019

Květen byl pro děti Základní školy Babice velice úspěšný. Čtyři žáci pátého ročníku z pěti, kteří se hlásili na gymnázium ve Šternberku, zvládli přijímací zkoušky s výbornými výsledky a obdrželi rozhodnutí o přijetí, přestože již tradičně je o studium na gymnáziích velký zájem a není jednoduché dostat se do úzkého kruhu „vyvolených“. Vnímáme tuto skutečnost jako ocenění dobré práce školy a potvrzení toho, že malotřídní školy navzdory některým tvrzením a předsudkům poskytují velice kvalitní vzdělání. Jediná žákyně, která nebyla přijata na gymnázium, následně obsadila první místo při přijímacím řízení na výběrovou základní školu s matematickým zaměřením, takže v závěru se všem pěti žákům školy splnilo jejich očekávání a prokázali skvělou připravenost obstát v konkurenci ostatních dětí. Gratulujeme!!!

Také v měsíci květnu se žáci zúčastnili několika soutěží, v nichž reprezentovali naši školu a obec. Po výhře v okresním kole soutěže Zlatý list pokračovali úspěšně i v kole krajském, v okresním kole dopravní soutěže pak vybojovali krásné 3. místo a obdrželi věcné ceny. Žákyně 4. ročníku získala také ocenění v městském kole matematické soutěže.

Připravili jsme tradiční vystoupení na oslavy vítězství v obci a vystoupení pro maminky k jejich svátku, který v měsíci květnu mají. Bohužel počasí nám v tomto ohledu moc nepřálo a bylo nutno termín představení posunout až na konec května, kdy konečně přišly relativně pěkné dny, takže si maminky musely na jeden svůj dárek chvíli počkat a děti prokázat značnou míru trpělivosti při nácviku. Konec dobrý – všechno dobré, přejeme všem maminkám spolu s jejich dětmi!

Zprávičky ZŠ – duben

přidáno: 1. 5. 2019

Duben je měsíc bezpečnosti. Také u nás ve škole jsme přistupovali k řešení této problematiky zodpovědně, žáci naší školy se věnovali aktivně dopravní výchově a získali ve spolupráci s DDM Šternberk po úspěšném zvládnutí všech teoretických i praktických úkolů průkazy cyklisty.

Velikonoční svátky letos  připadly také na tento měsíc, proto jsme si připomněli velikonoční zvyky a tradice, a společně se tak připravili  na velikonoční prázdniny.

I další plánované akce proběhly podle plánu – navštívili jsme knihovnu ve Šternberku a zúčastnili se besedy na téma přísloví, proběhly třídní schůzky, tradiční školní projekt Den Země, zaměřený na ekologickou výchovu a také vlastivědná exkurze do Olomouce.

Žáci naší školy úspěšně reprezentovali školu v krajském kole recitační soutěže, kde jsme získali zvláštní ocenění poroty, a v okresním kole matematické soutěže. V okresním kole přírodovědné soutěže Zlatý list vyhrálo tříčlenné družstvo školy první místo a postupuje do krajského kola, které proběhne v květnu. Blahopřejeme!

Zprávičky ZŠ – březen

přidáno: 31. 3. 2019

V měsíci březnu jsme se ve škole rozloučili se zimou, spálili Moranu a přinesli do vsi Jaro.

Děti měly týden jarních prázdnin, ale přesto jsme stihli spoustu zajímavých akcí.

V MKZ Šternberk jsme si poslechli poutavé vyprávění o cestování po zajímavých koutech světa doplněné krásnými fotkami a videem cestovatelů Motáňových, proběhly projekty „Kniha je můj kamarád“ věnovaný měsíci knihy a „Etika“, kterým škola pokračovala v pořádání společných akcí a spolupráci se ZŠ Žerotín.

Žáci naší školy byli také aktivní v různých soutěžích – Matematický klokan, Šternberský slavíček, Dětská scéna Olomouc. Největšího úspěchu dosáhli M. Kropáček a Š. Venusová,  z okresního kola recitační soutěže v Olomouci se probojovali do kola krajského, které se uskuteční v měsíci dubnu. Blahopřejeme a budeme držet palce!

Zprávičky ZŠ – únor

přidáno: 3. 3. 2019

Také únor 2019 byl v ZŠ Babice bohatý na různé akce.

15. 2. proběhl tradiční školní ples s bohatou tombolou  a skvělým občerstvením. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i těm, kteří svou návštěvou plesu podpořili naše děti.

V únoru byl ukončen plavecký výcvik a žáci si odnesli svá „mokrá vysvědčení“.

Proběhly dva projekty –  „Vztah člověka k prostředí “, zaměřený na environmentální výchovu,  a „Vztahy ve skupině“, který měl přinést žákům poznatky v oblasti sebepoznání a orientace v sociálních vztazích.

Žáci 3.-5. ročníku  naší ZŠ spolu se žáky ZŠ Žerotín navštívili koncem měsíce Sluňákov – centrum ekologických aktivit, kde pro ně byl připraven program „Jak se vyrábí papír“. Zde měli možnost kromě teoretických znalostí vyzkoušet i znalosti praktické a vyrobit si svůj vlastní papír, který si následně odvezli domů. Program se setkal u dětí s velkým ohlasem.

Zprávičky ZŠ – leden

přidáno: 3. 2. 2019

Začátkem ledna jsme vstoupili do nového kalendářního roku a koncem ledna ukončili první pololetí školního roku 2018/19. Proběhla pedagogická rada a rodiče se mohli informovat o dění ve škole na třídních schůzkách. Výsledky své práce pak děti mohly vidět na výpisech z vysvědčení.

V průběhu ledna také pokračoval plavecký výcvik, který se pomalu přiblížil ke konci.

Proběhl projekt „Slunce – naše energie“, který seznámil žáky hravou formou s tím, jak energie a schopnost ji využívat ovlivňuje život současných lidí v různých částech světa.

Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili vlastivědné exkurze do Olomouce, kde navštívili významné kulturní památky a díky paní Kropáčkové také komentovanou prohlídku arcibiskupského paláce s velice pěkným programem. ( Moc děkujeme!)

Proběhlo školní kolo recitační soutěže a vítězka školního kola matematické olympiády reprezentovala naši školu na okresním kole v Olomouci.

Zprávičky ZŠ – listopad a prosinec

přidáno: 22. 12. 2018

Prožíváme vánoční čas, advent, dobu velice bohatou na různé akce.

Kromě tradičního jarmarku, na který v tomto roce přispěly svou prací i ženy z klubu důchodců při společné výtvarné dílně (moc děkujeme za spolupráci!), proběhly i další předvánoční akce – rozsvícení vánočního stromu, mikulášská nadílka a koncert žáků ZŠ a MŠ Babice v kostele.

Projekt „Vánoce“, který na naší škole prolíná celou dobou adventu, pak přinesl seznámení s vánočními zvyky a tradicemi, které mnohé děti už příliš neznají, nácvik vánočních koled a klasického hraného Betléma. Kromě toho měly děti možnost navštívit baletní představení  „Louskáček“ v olomouckém divadle, které působivě navodilo vánoční atmosféru,  a zároveň se podívat na  vánoční výzdobu Olomouce, která je velice ceněná i v turistických průvodcích pro cizince.

Koncem listopadu byla zahájena výuka plavání na bazéně v Uničově a  do Vánoc proběhly první čtyři lekce.

Do školy přijelo se svým programem také mobilní planetárium, na které se škole podařilo dostat dotaci MAS Šternberk a které vhodně doplnilo výuku zábavnou formou.

Hodiny

Dnes je čtvrtek 1. ledna 1970

Vyučovací hodiny

1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30

Konzultační hodiny výchovného poradce

Pátek 10:55 až 11:40 hodin
(nebo lze domluvit individuální konzultace na tel. č. 737424667)

Zřizovatel školy

Interaktivní mapka

Interaktivni mapka 1. N.P. 1. N.P. podkorví

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Babice
příspěvková organizace
Babice 40, 785 01 Šternberk
ZŠ: 585 014 864
ZŠ: 734 174 547
MŠ: 734 174 548
ZŠ a MŠ: reditel@skolababice.cz

Schránka důvěry

Emailová adresa schránky důvěry
poradce@skolababice.cz

Váš email (pokud chcete odpověď)

Vaše zpráva

Odběr novinek

| Sitemap | Poštovní schránka ZŠ Babice | Google+ | Tisk | | Copyright © 2017 ZŠ Babice